2014-04-02

Lotnicze Orły 2013 - Organizacja Lotnicza Roku

Międzywydziałowe Koło Naukowe Bezzałogowych Obiektów Latających "High Flyers"
Międzywydziałowe Koło Naukowe Bezzałogowych Obiektów Latających "High Flyers" to organizacja, której celem jest poszerzanie specjalistycznej wiedzy z zakresu projektowania, budowy i eksploatacji autonomicznie sterowanych obiektów latających typu UAV (ang. Unmanned Aerial Vehicle). High Flyers jest grupą, której jednym z generalnych celów jest udział w zawodach lotniczych. Po 4 latach działalności możemy się pochwalić sporymi osiągnięciami. Miniony rok był najbardziej owocnym w ich działalności - członkowie koła naukowego HF wzięli udział w Air Cargo Challenge w Portugalii zdobywając 6 miejsce oraz w International Micro Air Vehicle Flight Competitions, gdzie wykonany przez nich od podstaw quadrocopter HF-4X wylądował dwukrotnie na drugim miejscu podium. Misją "High Flyers" jest upowszechnianie wiedzy na temat lotnictwa i bezzałogowych obiektów latających, czego dowodem są liczne udziały w pokazach, warsztatach i prezentacjach dla grup w różnym wieku. "High Flyers" jest doceniana zarówno przez Ministersto Nauki i Szkolnictwa Wyższego jak i społeczność akademicką Politechniki Śląskiej, czego dowodem było otrzymanie nagrody dla najlepszego koła naukowego w 2013 roku.

Głosuj na High Flyers


Karkonoskie Stowarzyszenie Szybowcowe
Karkonoskie Stowarzyszenie Szybowcowe, istnieje od 2011 roku. W trakcie trzech lat swojej działalności zdołało stać się symbolem współpracy na rzecz promocji szybownictwa i aktywizowania latania w klubach. W roku 2013 członkowie KSS pojawili się przy okazji 16 imprez w kraju i za granicą. Wspierali m.in. organizację Mistrzostw Polski oraz Mistrzostw Europy, pomagali w startach zawodnikom z RPA i Australii. Na obozach które organizował i współorganizował KSS latało łącznie ponad 300 pilotów z Polski i całego świata. Biorąc pod uwagę jedynie sześć głównych imprez, czyli Górski Obóz Przelotowy Żar, Wiosenny Obóz Przelotowy Lubin, Spotkanie Szybowników w Jeżowie, Obóz Żaglowy Podhorzany i dwa turnusy jesiennych obozów na Żarze, gdzie łączny czas tych zgrupowań to 58 dni (w tym 39 lotnych), to uczestniczyło w nich 203 pilotów, którzy spędzili w powietrzu 2245 godzin. Na dwóch obozach przelotowych (Żar i Lubin) pokonali ponad 30 tys km. To wynik, którego nie powstydziłby się niejeden aeroklub, a istotną cechą KSS jest to, że w całości opiera się na społecznej pracy członków. Pod koniec 2013 roku, Karkonoskie Stowarzyszenie Szybowcowe wspomogło organizację i wyjazd Sebastiana Kawy w Himalaje, z którym intensywnie współpracuje. Dobra passa KSS trwa dzięki zapałowi pilotów Stowarzyszenia i wszystkim ludziom lotnictwa, otwartym na nowe, podniebne doznania. Choć organizacja powstała jako lokalna inicjatywa, obecnie zrzesza pilotów z kilkunastu aeroklubów i co ważne, jest otwarte na nowych członków.

Głosuj na Karkonoskie Stowarzyszenie Szybowcowe


Fundacja Fligry
Fundacja Fligry powstała w 2013 roku, ale pierwsze koncepcje i przymiarki do stworzenia organizacji pod taką nazwą były już w 2011 roku. Jej głównym zadaniem jest kultywowanie i propagowanie tradycji lotniczych, ze szczególnym zwrócenie uwagi na te związane ze Śląskiem, gdzie mieści się główna siedziba Fundacji. „Fliger” oznacza w języku śląskim samolot. Pomimo ścisłego związku z tradycjami lotniczymi tego regionu, Fundacja stawia sobie za główny cel propagowanie szeroko pojętej wiedzy o lotnictwie ze szczególnym naciskiem na historię lotnictwa polskiego. Naszym marzeniem jest stworzenie „latającego muzeum” z siedzibą na Śląsku. To będzie nasz cel, o tym będziemy marzyć, do tego będziemy dążyć. Pierwszym krokiem będzie budowa repliki samolotu RWD-8, swoistej ikony polskiego lotnictwa przedwojennego.

Głosuj na Fundację Fligry


Obornickie Stowarzyszenie Lotnicze
Obornickie Stowarzyszenie Lotnicze zainicjowało swoja działalność w roku 2000,dzięki gronu pasjonatów latania wiedzionych na podniebne szlaki przez kol. Zdzisława Kowalczuka, obecnego prezesa. Aby ziścić marzenia o lataniu oczywistym było, że postawiono na motolotniarstwo, dziedzinę lotnictwa, która była realnie dostępna i oddająca w pełni odczucia fizyczne a nade wszystko metafizyczne, których doznaje się po oderwaniu od ziemi. Członkowie Stowarzyszenia Lotniczego robią wiele na rzecz propagowania piękna sportu lotniczego, dając również posmakować wrażeń „cywilom” zabieranym na podniebne loty widokowe. Mimo ogólnej mizerii finansowej trwają i wierzą, że szczytne cele jakie zawarli w Statucie Stowarzyszenia uda im się zrealizować i rozwijać dla dobra nas wszystkich.

Głosuj na Obornickie Stowarzyszenie Lotnicze